O Japonii: "Tak naprawdę cała ta Japonia jest czystym wymysłem. Nie ma ani takiego kraju, ani takich ludzi." Oskar Wilde

czwartek, 31 maja 2018

Wyprawa (pantum)


Nie wahaj się, idź dalej do lodów.
Złoty skarb - wolność, podaniem ręki.
Wkrótce nadejdzie koniec tej męki.
Poszukaj kodu do szyfru wrogów.
Złoty skarb - wolność, podaniem ręki.
Módl się po drodze do dobrych bogów.
Poszukaj kodu do szyfru wrogów -
by mógł nastąpić kres tej udręki.
Módl się po drodze do dobrych bogów.
Nabierz odwagi, pokonaj lęki -
by mógł nastąpić, kres tej udręki.
Zawita wolność do naszych progów.
Nabierz odwagi, pokonaj lęki.
Wspomnij poległych - cmentarze grobów.
Zawita wolność do naszych progów.
Wiatr rozkołysze - sztandarów pęki.
Wspomnij poległych - cmentarze grobów.
Sprzedajnych zdrajców - srebrników dźwięki
Wiatr rozkołysze - sztandarów pęki.
Płaskie umysły nie warte godów.

31.05.2018 r.

niedziela, 27 maja 2018

* * *

Ta która od narodzin kochała mnie,
uczyła też życia i kaligrafii.
Dzisiaj uśmiecha się do mnie,
już tylko z fotografii.

25.05.2018 r.


* * *

Dzień Matki -
wspomnienia w blasku zniczy
kończy modlitwa

26.05.2018 r.

środa, 23 maja 2018

* * *

Pisanie wiersza jest sztuką -
składania liter w wersy,
które przemówią.

11.05.2018 r.

* * *

Piszę wiersze bo lubię,
tylko poprowadź mnie weno
tam - gdzie bez ciebie,
nie zajdę.

11.05.2018 r.


wtorek, 1 maja 2018

Nadzieja

Kiedy nad głową wiszą czarne chmury,
i promień słońca nie może się przebić.
Wszystko co dobre, nagle traci swą moc -
jakby na przekór, bezradnie się kończy.

Wtedy zostaje już tylko czekanie,
i nadzieja, co jeszcze nas trzyma -
jak ostatnia myśl, jak deska ratunku,
co nie odchodzi lecz przywraca życiu.

Ona jak miłość - da siłę zmaganiom.
Wszystko przetrzyma i wytrwa do końca.
Jeśli nie zgaśnie, podniesie z upadku -
mrok się rozjaśni i nowy dzień wstanie.

15.03.2018 r.

* * *

motto: "A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze,
co nie bał stać się prawdą lub stał się muzyką".
ks. Jan Twardowski

Wiersze stają się prawdą,
melodią dusz na pieciolinii pragnień.
Zapętlone słowa w widzeniu świata -
prostują metafory.

Poeci wypuszczają słowa w świat, niech
lecą jak ptaki do gniazd. Poeci szukają
odpowiedzi i drogi która zmieni świat.

9.02.2018 r.


poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Samotność

Człowiek rodzi się samotny
i samotny umiera - a pomiędzy
toczy się życie.

Samotność jest twoim "ja",
wzywa cię i prowadzi w pustkę -
chodź za mną, doznasz spokoju,
i radości. Jestem tu i teraz, twoim
powiernikiem i wybawieniem.

Samotność jest drogą, milczeniem,
modlitwą, wołaniem do Boga,
szukaniem światłości i prawdy,
poznaniem samego siebie.

Ja samotność, jestem nicością, ciszą,
jestem tobą, jestem twoim wszystkim,
co masz.

4.04.2018 r.
Moja inspiracja poniższym wierszem Thomasa Mertona
--------------------------------------

Jeżeli szukasz...

Jeżeli szukasz niebiańskiwgo światła,
Ja Samotność, jestem twą mistrzynią!
Idę przed tobą w pustkę,
Wznoszę dziwne słońca twoim nowym porankom,
Otwierając okna
Twego najgłębszego mieszkania.

Kiedy ja Samotność, daję ów szczególny znak,
Idę za mym milczeniem, idę tam, gdzie cię wzywam!
Nie bój się, który jesgteś bestią, który jesteś duchem
(Ty - Słowo i Ty - zwierzę),
Ja, Samotność jestem twym aniołem
I modlę się za ciebie.

Spójrz na pustą, bogatą noc,
Pielgrzymi księżyc!
Jestem umówioną godziną
Jestem "teraz", które przecina
Czas jak ostrze.

Jestem niespodziewanym błyskiem
Poza "tak" i "nie",
Zwiastunką Bożego Słowa.

Idź moją drogą, a ja cię przywiodę
do złotowłosych słońc,
Do słowa i muzyki, niewinnych radości,
Pozbawionych pytań
I bez odpowiedzi.
Bo ja, Samotność jestem twoim własnym sobą
Ja, Nicość, jestem twoim Wszystkim
Ja, Cisza, jestem twoim Amen!

Thomas Merton
Przełożył - Tadeusz Ross

niedziela, 29 kwietnia 2018

231


stara kłódka w drzwiach

osnuta pajęczyną -
powrót do domu

opuszczony dom -
stara kłódka na drzwiach
w pajęczej sieci

powrót do domu -
stara kłódka na drzwiach
w pajęczej sieci

Ostatnia wersja chyba najlepsza.

* * *

Wyrządzone krzywdy,
bywają nienaprawialne -
bo czasu który przeminął,
nie da się cofnąć.
Filtruj więc słowa i waż.
One bardziej ranią,
niż miecz.

27.04.2018 r.